Klíčová témata

Kromě naší stávající nabídky se v současné době soustředíme na prevenci pravicového extremismu v rámci projektu „Co je Ti recht?“ a také na česko-rakouské vztahy, které se snažíme prohlubovat prostřednictvím projektu „Místa setkávání – tematická česko-rakouská setkání v Praze“.

Realizaci těchto projektů umožňuje podpora našich dárců, kterými je Česko-německý fond budoucnosti a Nadace ERSTE.

Nejdůležitější informace k oběma projektům naleznete pod následujícími odkazy:

„Was ist Dir Recht(s)?“

„Treffpunkte – Thematische österreichisch-tschechische Begegnungen in Prag“

Themenschwerpunkte